HomeĐồng hồ tủ điện

Bảng chọn quy cách đồng thanh cái

Bảng chọn quy cách đồng thanh cái
Like Tweet Pin it Share Share Email

Bảng quy cách chọn đồng thanh cái cho từng loại MCCB, ACB theo tiêu chuẩn Việt Nam:

  • Cột đầu tiên là quy cách đồng phổ biến trên thị trường
  • Cột x1, x2, x3, x4 là số lượng thanh đồng đấu song song để chịu được dòng điện định mức

 

Đồng/SL
x1
x2
x3
x4
Ghi chú
2x8
0A~32A
----
----
----
Đồng cuộn
3x12
40A~60A
----
----
----
Đồng cuộn
3x15
63A~80A
----
----
----
Đồng thanh
2x15
25A~60A
----
----
----
Đồng thanh
5x15
100A~125A
----
----
----
Đồng thanh
5x20
150A~200A
----
----
----
Đồng thanh
6x20
250A
----
----
----
Đồng thanh
5x30
300A
----
----
----
Đồng thanh
6x30
320A
----
----
----
Đồng thanh
8x30
400A
----
----
----
Đồng thanh
10x30
500A~630A
----
----
----
Đồng thanh
10x40
800A
----
----
----
Đồng thanh
6x50
----
1200A~1250A
----
----
Đồng thanh
8x50
----
1600A
----
----
Đồng thanh
10x50
1000A
----
----
----
Đồng thanh
10x60
1200A
----
----
----
Đồng thanh
10x80
1600A
2500A
----
----
Đồng thanh
10x100
2000A
3200A
----
----
Đồng thanh
10x120
----
4000A
5000A
----
Đồng thanh
10x150
----
----
6300A
6300A
Đồng thanh

 

Lựa chọn biến dòng phù hợp với quy cách thanh cái trên tủ điện: Biến dòng Precise – Ấn Độ

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *