Đồng hồ phân tích năng lượng MULTISER của hãng KAEL – Thổ Nhỹ Kỳ:

– Đo điện áp pha và dây (VL1N, VL2N, VL3N, V12, V23, V31)
– Đo dòng điện I1, I2, I3, đo dòng điện trung tính IN, tần số Hz
– Đo hệ số công suất PF1, PF2, PF3
– Đo công suất: P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, Qi, Qc, S1, S2, S3
– Đo điện năng: imp-exp kWh, imp-exp kVArH (ind), imp-exp
kVArH (cap), kVAh
– Đo tổng sóng hài: THD-V và THD-I
– Đo trị số đỉnh và nhu cầu năng lượng
– Đo tỉ lệ mất cân bằng pha điện áp và dòng điện
– Đo sóng hài bậc 3. đến bậc 31.
– Đo thời gian hoạt động của thiết bị
– Password bảo vệ thông số cài đặt
– Tỉ số biến dòng: 1~5000, tỉ số biến áp: 1~4000
– Chức năng bảo vệ điện áp, dòng điện, ngược pha, mất pha,
THD-V và THD-I (cho dòng có Relay Output)
– Chức năng hiển thị dạng sóng (dòng có SD Card)
– Chức năng báo cáo Alarm theo thời gian thực (dòng có SD
Card)

 

Showing all 5 results