Selec là hãng sản xuất thiết bị điện từ Ấn Độ. Sản phẩm chủ lực của Selec bao gồm: Đồng hồ đo điện, Relay bảo vệ pha, bảo vệ điện áp, Bộ định thời gian Timer

Các dòng sản phẩm đặc trưng: