Osemco (Osung) là hãng sản xuất thiết bị điện công nghiệp của Hàn Quốc. Các sản phẩm chính của Osemco bao gồm: Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Mát cắt hạ thế (ACB)

Thiết bị ATS được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Đảm bảo được quy trình sản xuất cũng như chất lượng của các sản phẩm.

Sản phẩm ATS Osung bao gồm 3 cực (3P) và 4 cực (4P), được chia làm 2 loại dựa theo cách thức đấu dây:

  • ATS 100A ~ 600A (Front Connector) – OSS-TN (ON –  OFF – ON) 

  • ATS 800A ~ 6300A (Back Connector) – OSS-PC (ON – ON)

  • Bộ điều khiển ATS: ACD III