Precise là hãng sản xuất biến dòng đo lường, biến dòng bảo vệ và biến áp điều khiển của Ấn Độ. Các sản phẩm biến dòng của Precise có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt, đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Sản phẩm chính của Precise đang phân phối tại thị trường Việt Nam:

  • Biến dòng đo lường MCT dạng vỏ nhựa

  • Biến dòng đo lường MCT dạng đúc Epoxy

  • Biến dòng bảo vệ PCT dạng đúc Epoxy

  • Biến áp điều khiển