HomeRelay bảo vệ dòng điện

Relay bảo vệ quá dòng MK204A-240A – Mikro

Relay bảo vệ quá dòng MK204A-240A – Mikro
Like Tweet Pin it Share Share Email

Relay bảo vệ quá dòng MK204A – Mikro

Relay bảo vệ quá dòng MK204A - Mikro
Relay bảo vệ quá dòng MK204A – Mikro
 • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
 • Cài đặt thông số bằng núm xoay
 • Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 VAC
 •  Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra
 • Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
  + Dòng quá tải: I> = 2A – 6A (tức là 40% đến 120%).
  + Thời gian tác động: Một đặc tuyến thời gian nghịch đảo (IDT) IDT Inverse. Hệ số thời gian TM = 0.05 – 1
 •  Cài đặt mức tác động cao (High-set):
  + Dòng ngắn mạch: I> = (1 – 10) x I> hoặc Vô hiệu.
  + Thời gian tác động: t>> = tức thời
 • Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

 

 

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *