Home

ADG3X – Kael

Like Tweet Pin it Share Share Email

Mô tả

Relay bảo vệ điện áp ADG3X – Kael – Thổ Nhĩ Kỳ

  • Bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp, quá áp trong mạng điện 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây – Un: 400VAC
  • Ngưỡng bảo vệ điện áp: (300 ~ 390)V / (410 ~ 500)V – Có thể OFF chức năng theo yêu cầu
  • Chức năng Off Delay (tác động trễ khi có sự cố) hoặc On Delay ( khôi phục trễ khi hết sự cố)
  • Đèn báo trạng thái tác động của Relay (Điện áp ổn định – Relay ON, Khi có sự cố – Relay OFF)
  • Bảo vệ mất trung tính (đối với chế độ 3 pha 4 dây)
  • Ngõ ra: 1 C/O – 5A
  • Gắn DINrail, kích thước nhỏ gọn

 

Chế độ bảo vệ của ADG3X:


Catalog ADG3X:


Download Catalog ADG3X – KAEL

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *