Home

MULTISER-21-PC-TFT – Kael

Like Tweet Pin it Share Share Email

Mô tả

Đồng hồ phân tích chất lượng điện năng MULTISER-21-PC-TFT – Kael

 • Phân tích chất lượng điện năng 3 pha, gắn trên mặt tủ điện, hiển thị màn hình TFT
 • Đo điện áp pha và dây (VL1N, VL2N, VL3N, V12, V23, V31)
 • Đo dòng điện I1, I2, I3, đo dòng điện trung tính IN, tần số Hz
 • Đo hệ số công suất PF1, PF2, PF3
 • Đo công suất: P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, Qi, Qc, S1, S2, S3
 • Đo điện năng: imp-exp kWh, imp-exp kVArH (ind), imp-exp kVArH (cap), kVAh
 • Đo tổng sóng hài: THD-V và THD-I
 • Đo trị số đỉnh và nhu cầu năng lượng
 • Đo tỉ lệ mất cân bằng pha điện áp và dòng điện
 • Đo sóng hài bậc 3. đến bậc 31
 • Đo thời gian hoạt động của thiết bị
 • Password bảo vệ thông số cài đặt
 • Tỉ số biến dòng: 1~5000, tỉ số biến áp: 1~4000
 • Chức năng bảo vệ điện áp, dòng điện, ngược pha, mất pha, THD-V và THD-I (cho dòng có Relay Output)
 • Chức năng hiển thị dạng sóng (dòng có SD Card)
 • Chức năng báo cáo Alarm theo thời gian thực (dòng có SD Card)
 • Các thông số đặc biệt trên thiết bị: MULTISER
  – PC: RS485 – Modbus, 2 Digital Input, 2 Relay Output
  – 01: Chức năng cơ bản
  – 21: Energy Pulse
  – 03: Energy Pulse, SD Card
  – 04: Harmonic 3.~63., SD Card
  – 05: Harmonic 3.~63., SD Card, Analog Output

Download Catalog MULTISER-21-PC-TFT

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *