Home

PFR-3 – Kael

Like Tweet Pin it Share Share Email

Mô tả

Bộ điều khiển tụ bù 3 cấp gắn DINrail: PFR-3 – Kael

  • Mã hàng: PFR-3
  • Hiển thị trạng thái hoặt động bằng LED
  • Tự động điều chỉnh hệ số cosphi (0.7 ~ 1)
  • Tín hiệu ngõ vào 1 Phase, 1 CT
  • Điều chỉnh hệ số CK (0.05 ~ 2)
  • Thời gian Ton: (1 ~ 100s), thời gian Toff: (1 ~ 100s)
  • Nguồn cấp: 230VAC – 50/60Hz
  • Gắn DIN rail
  • Ngõ ra: 3 relay C/O – 3A – 240VAC
  • Note: QC1 < QC2 < QC3

Catalog bộ điều khiển tụ bù PFR-3 – Kael

Download Catalog PFR-3 – Kael

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *