Home

ZRXX.G – Kael

Like Tweet Pin it Share Share Email

Mô tả

Timer On Delay / Off Delay ZRXX.G – Kael – Thổ Nhĩ Kỳ

  • Dãi thời gian: 0.1s ~ 30h
  • Ngõ ra: 1C/O – 5A
  • Gắn Dinrail, kích thước nhỏ gọn
  • Nguồn cung cấp: 230V AC hoặc 24V AC/DC

Catalog ZRXX.G

Download Catalog ZRXX.G – KAEL

Hướng dẫn sử dụng ZRXX.G:

  • Nguồn câp cho Timer: có thể tùy chọn nguồn 230V AC (cấp vào chân A1, A2) hoặc 24V AC/DC (cấp vào chân A2, A3).
  • Chọn chức năng hoạt động Timer: On delay hoặc Off Delay.
  • Chỉnh dải thời gian cho Timer (10s, 30s, 1m, 30m, 1h, 30h)
  • Chỉnh hệ số nhân của thời gian (0.1 ~ 1).
  • Thời gian cài đặt của Timer sẽ bằng: Dải thời gian X Hệ số nhân (VD: Dải thời gian chọn 30m, Hệ số nhân chọn 0.3 => Thời gian cài đặt Timer = 30 x 0.3 = 9 mins.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *