Bộ chuyển nguồn tự động ATS Mini dùng cho gia đình DV-2P63A
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS MINI DIVEC DV-2P63A Bộ chuyển đổi nguồn tự động sử dụng cho điện gia đình 1 pha 63A Nguồn điện điều khiển: 220VAC Tác động chuyển đổi nguồn điện tức thời khi bị mất điện lưới hoặc khi có lại điện lưới. Tiếp điểm trạng thái (1C/O) nguồn… (1 comment)