Các loại biến dòng đo lường MCT và ý nghĩa các thống số
Biến dòng đo lường MCT là thiết bị chuyển đổi dòng điện giá trị cao sang dòng điện giá trị thấp (thường là 5A hoặc 1A) theo tỉ lệ được quy định trước. Tín hiệu sau khi chuyển đổi được đưa đến đồng hồ đo lường, hoặc các thiết bị bảo vệ quá dòng, thấp… (0 comment)

Biến dòng đo lường Veritek – Ấn Độ
Biến dòng đo lường dạng vỏ nhựa Veritek – Ấn Độ Biến dòng đo lường dạng vỏ nhựa Veritek (biến dòng vuông) Sử dụng gắn cho thanh cái hoặc dây điện. Cấp chính xác cao, Class 1 Độ ổn định và chính xác cao   Catalog biến dòng đo lường Veritek – Ấn Độ.… (0 comment)