Biến dòng đo lường Veritek – Ấn Độ
Biến dòng đo lường dạng vỏ nhựa Veritek – Ấn Độ Biến dòng đo lường dạng vỏ nhựa Veritek (biến dòng vuông) Sử dụng gắn cho thanh cái hoặc dây điện. Cấp chính xác cao, Class 1 Độ ổn định và chính xác cao   Catalog biến dòng đo lường Veritek – Ấn Độ.… (0 comment)