Tìm hiểu về Truyền thông Modbus RTU
Khái niệm về truyền thông Modbus Modbus là giao thức truyền thông được phát triển bởi hãng Modicon. Modbus là một chuyển truyền thông và dịch vụ thuộc lớp ứng dụng. Vì vậy nó có thể hoạt động trên nhiều cơ chế vận chuyển từ cấp thấp đến cấp cao. Modbus có thể nói là giao… (0 comment)