Rơ le bảo vệ mất pha PMR 44 – Schneider
  Hãng sản xuất: Samwha of Schneider Mã sản phẩm: PMR 44 Chức năng: Bảo vệ mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha (0 – 15%) Thời gian tác động: Mất pha (1s), Ngược pha (0.1s), Mất cân bằng pha (5s) Ứng dụng: Áp dụng cho bảo vệ pha tại các tủ phân phối hoặc tủ động cơ 3 pha… (0 comment)