Link Download Catalog Kael Full – Thổ Nhĩ Kỳ


Đồng hồ đo điện áp

Model
Catalog
DV-48-01
Download
DV-72, DV-96
Download
DV-72-03C
Download

Đồng hồ đo dòng điện

Model
Catalog
DAM-A-48
Download
DAM-A-72, DAM-A-96
Download
DAM-C-72, DAM-C-96
Download

Đồng hồ đo tần số, hệ số công suất

Model
Catalog
DF-48
Download
DF-72
Download
DF-96
Download
DC-96
Download

Đồng hồ đo điện năng

Model
Catalog
ENERGY-01-DIN
Download
ENERGY-02-PC-96
Download

Đồng hồ đo đa chức năng

Model
Catalog
MULTIMET 01-96
Download
MULTIMET 01-PC-96
Download
MULTIMET 03-96
Download
MULTIMET 03-DIN
Download

Đồng hồ phân tích năng lượng

Model
Catalog
MULTISER-01-TFT
Download Catalog
Modbus Register Address
MULTISER-21-PC-TFT
MULTISER-03-PC-TFT
MULTISER-04-PC-TFT
MULTISER-05-PC-TFT

Relay bảo vệ điện áp, pha

Model
Catalog
FKR1.G
Download
FKR2.G.3W
Download
FKR2.G.4W
Download
ADG3X
Download
Ke-FKR4(D)
Download

Relay bảo vệ điện áp – dòng điện kết hợp

Model
Catalog
Ke-DP01
Download
Ke-DP02
Download
DP01-72
Download
DP02-72
Download

Bộ định thời gian – Timer

Model
Catalog
ZRMX.G
Download
ZRXX.G
Download
ZR60.G
Download
DRN.G
Download
SD.G
Download
DG60.G
Download
Ke-ZRXX(D)
Download
ASTRO-31
Download
ASTRO-13
Download
ASTRO-01-GPS
Download

Bộ điều khiển tụ bù

Model
Catalog
VARkombi-18-PC-TFT-OG-SORLAR
Download
VARkombi-18-PC-TFT
Download
VARko-112-PC-TFT
Download
VARko-112-TFT
Download
VARko-106-TFT
Download
VARko-112
Download
VARko-108
Download
VARko-106
Download
PFR-3
Download

Relay quang

Model
Catalog
FTR
Download
Ke-FTR10M
Download
FTG
Download

Relay mực nước

Model
Catalog
SKR-DIN
Download
SE
Download

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Model
Catalog
CON-1
Download
CON-2
Download
CON-3
Download

Bộ điều khiển nhiệt độ

Model
Catalog
TC-PT100
Download
TC-PT100-RS
Download