Relay bảo vệ pha và điện áp được chia là 2 loại:
– Relay bảo vệ ổn định (tác động khi điện áp ổn định): Sử dụng để cấp nguồn ổn định cho hệ điều khiển, cấp nguồn Contactor.
– Relay bảo vệ sự cố (tác động khi sảy ra sự cố): Sử dụng cho hệ động lực khi sảy ra sự cố, tác động Shuntrip.

Hiển thị tất cả 6 kết quả