Prok Dv’s là thương hiệu thiết bị điện công nghiệp từ Ấn Độ. Chuyên sản xuất các sản phẩm về relay bảo vệ: điện áp, dòng điện, dòng rò…

 

Catalog thiết bị Relay Prok Full – Ấn Độ


Download Catalog Prok Full – Ấn Độ


Các dòng sản phẩm relay bảo vệ của Prok Ấn Độ bao gồm:


Relay bảo vệ điện áp:

MPVR-SPL

Catalog relay MPVR-SPL

Hướng dẫn sử dụng MPVR-SPL


Relay bảo vệ quá dòng:

MPOC-SPL

Catalog Relay MPOC-SPL

Hướng dẫn sử dụng MPOC-SPL


Relay bảo vệ chạm đất:

MPEF-SPL

Catalog Relay MPEF-SPL

Hướng dẫn sử dụng MPEF-SPL


Relay bảo vệ kết hợp quá dòng, chạm đất:

MPOCEFR

Catalog Relay MPOCEFR

Hướng dẫn sử dụng MPOCEFR


Relay bảo vệ dòng rò:

MPEL-SPL

Catalog Relay MPEL-SPL

Hướng dẫn sử dụng MPEL-SPL


Relay đa chức năng:

PNA442

Catalog Relay PNA-442

Hướng dẫn sử dụng PNA-442