Tìm hiểu về Truyền thông Modbus RTU
Khái niệm về truyền thông Modbus Modbus là giao thức truyền thông được phát triển bởi hãng Modicon. Modbus là một chuyển truyền thông và dịch vụ thuộc lớp ứng dụng. Vì vậy nó có thể hoạt động trên nhiều cơ chế vận chuyển từ cấp thấp đến cấp cao. Modbus có thể nói là giao… (0 comment)

Form tủ điện và các yêu cầu cho từng loại tủ điện
Form tủ điện và các yêu cầu cho từng quy cách   Form tủ điện là khái niệm để quy định sự ngăn cách giữa 3 thành phần chính trong tủ điện hạ thế (IEC 61439). Các thành phần chính trong tủ điện hạ thế bao gồm: Thiết bị đóng cắt: Chứa các thiết bị động lực… (0 comment)

Rơ le bảo vệ mất pha
Công dụng rơ le bảo vệ mất pha Trong mạng điện công nghiệp sử dụng điện 3 pha, vấn đề mất pha sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với phụ tải đặt biệt là các phụ tải động cơ. Để khác phục vấn đề này, chúng ta thường sử dụng thêm thiết bị rơ… (0 comment)