Rơle điện tử thay thế rơle nhiệt để bảo vệ motor
Phân tích các ưu điểm của rơ le điện tử, tại sao sử dụng rơ le điện tử sẽ bảo vệ motor tốt hơn. Công nghệ mới thay thế hoàn toàn cho rơ le nhiệt truyền thống. Điều chỉnh được thời gian tác động và thời gian khởi động. Ngày nay xu hướng sử dụng… (0 comment)