Thiết bi điện KAEL từ Thổ Nhĩ Kỳ, sản phẩm chủ lực gồm: Relay bảo vệ pha, điện áp, Timer, đồng hồ phân tích năng lượng, bộ điều khiển tụ bù, relay báo mực nước, relay quang..