Home

MPOCEFR – Prok

Like Tweet Pin it Share Share Email

Mô tả

Relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất MPOCEFR của hãng Prok – Ấn Độ

 • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng màn hình LCD
 • Cài đặt thông số bằng chương trình thông qua màn hình
 • Dòng định mức: 5A
 • Nguồn cấp: 85 ~ 275 V AC/DC
 • Chức năng Reset bằng tay hoặc tự động
 • Chức năng Test trạng thái hoạt động của Relay
 • Ngõ ra: 2 C/O – 5A (220VAC) – Cài đặt riêng biệt
 • Kích thước mặt thiết bị / khoét tủ: 96 x 96 mm / 92 x 92 mm
 • Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255
 • Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
 • Quá dòng: I> từ 0.5 ~ 6A (10% đến 120%)
 • Chạm đất: Ie> từ 0.1 ~ 6A (2% đến 120%)
 • Thời gian tác động: theo đồ thị IDMT (6 đặc tuyến dòng – thời gian)
 • Cài đặt mức tác động cao (High-set):
 • Quá dòng: I>> từ 0.5 ~ 49.5A (10% đến 990%)
 • Dòng ngắn mạch chạm đất: Ie>> từ 0.1 ~ 49.5A (2% đến 990%) hoặc vô hiệu
 • Thời gian tác động: t>> (0.05 ~ 2.5)s
 • Sử dụng kèm với 4 biến dòng bảo vệ (PCT) của các hãng

Bảng giá thiết bị relay bảo vệ Prok – Ấn Độ


Hướng dẫn sử dụng và cài đặt relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất MPOCEFR – Prok

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *