Home

VPRA2M – Selec

Like Tweet Pin it Share Share Email

Relay bảo vệ thấp áp, quá áp, ngược pha, mất pha, mất cân bằng pha dùng cho mạng điện 1P2W / 3P4W. Đèn báo lỗi và trạng thái tác động trên mặt.

Mô tả

Relay bảo vệ điện áp 1P2W/3P4W VPRA2M – Selec – Ấn Độ

  •  Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray
  •  Chức năng: bảo vệ thấp áp, quá áp, ngược pha, mất pha, mất cân bằng pha.
  •  Có LED hiển thị nguồn, hiển thị trạng thái lỗi và trạng thái ngõ ra.
  •  Dùng cho mạng điện 1 pha 2 dây, 3 pha 4 dây.
  •  Thời gian tác động trễ: 0 – 15 giây.
  •  Phần trăm bảo vệ thấp áp: 55% ~ 95% của 230VAC.
  •  Phần trăm bảo vệ quá áp: 105% ~ 125% của 230VAC.
  •  Mất cân bằng pha: khi lệch áp các pha > 10%.
  •  Ngõ ra: 2C/O (5A @ 250V AC).

Kích thước relay bảo vệ VPRA2M

VPRA2M


Sơ đồ đấu dây rơ le bảo vệ điện áp VPRA2M


Các loại đồng hồ tủ điện Selec – Ấn Độ

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *