Home

PE-RCP05 (300/5A) – Precise

Like Tweet Pin it Share Share Email

Biến dòng bảo vệ dạng đúc Epoxy Precise – Ấn Độ. Tỉ số 300/5A. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.

Mô tả

Biến dòng bảo vệ dạng đúc Epoxy PE-RCP05 (300/5A – 5VA – 5P10) – Precise – Ấn Độ

  • Tỉ số biến dòng: 300/5A
  • Dung lượng biến dòng: 5VA
  • Cấp chính xác: 5P10
  • Dạng đúc Epoxy
  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Bảo hành: 18 tháng
  • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001

Hình ảnh sản phẩm:


Kích thước sản phẩm:

 


Catalog biến dòng bảo vệ Precise – Ấn Độ

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *